Mobairin viennin käynnistys

Hankkeen toteuttamisaika

06/2023 - 06/2024

Kokonaisbudjetti

79 090 €

EU-rahoitusta

39 545 €

Mobairin viennin käynnistämisen suunnittelu, valmistelu ja tiedon hankinta markkinoilta uuden strategian ja vientistrategian jalkauttamista varten.

Hankkeessa pyritään tarkentamaan yhtiön kokonaisstrategiaa yhtiön ulkopuolisen asiantuntijan tuella ja kerätyllä tiedolla luomaan vientistrategia jonka jalkautusta voidaan näin nopeuttaa ja varmistaa sen onnistuminen.