Ventilation i individuella rum

Ventilationen i enskilda rum skiljer sig från centralventilation så att i varje rum finns det en enkel anläggning som kan användas och effekterna regleras för varje rum. Det behovs inte ventilationskanaler. Mobair är specialiserad i system med enskilda ventilationer.

Energiförbrukningen är den lägsta i individuell rumsventilation. För central luftkonditionering, trots att den har värmeåtervinning, förbrukar mer energi eftersom det inte tar någon uppmärksamhet åt rummen och hela husluften byts ut, inklusive tomma rum. I rumsspecifik ventilation utbytes luft endast i rum där det finns människor, i allmänhet 2-3 rum. Kostnaden för inköp per rumsventilation är endast en bråkdel av det centrala systemet. I genomsnitt krävs 2-4 varmluftsförsörjningsenheter, vilket kostar totalt mindre än 1000 euro. Centralluftsutbyte med sitt kanalverk kostar cirka 8000 euro.

Energibesparing förbättras ytterligare av en patenterad friskluftsventil utvecklad och patenterad av Mobair med en effektförbrukning på endast 1,0 W. Allmänt förbrukar ventilationsutrustning mellan 500 - 1500 W. Mobair har även utvecklat en värmeöverföringsenhet som överför värmen från eldstaden och värmepumpen jämnt runt huset.

Husets luftväxlings renovering