Produkter

Rätt anläggning väljs enligt bostadstyp och luftväxlingssystem.

I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, övernattningslokaler, kontor och mindre affärslokaler. För yrkesfolk inom luftkonditionering tillhandahåller vi redskap för kanalinstallationer och tilluftsventiler t.ex. för att förbättra luftväxlingen på GSM basstationer.


Villor, rad- eller höghus samt inkvarteringar

Det är viktigt för välbefinnandet med frisk inneluft hemma, på arbetet och under fritiden. Med Mobair-tilluftsventiler löser du luftväxlingsproblemen i varje utrymme efter rummets behov. I gamla hus förekommer luftväxlingsproblem särskilt i sovutrymmen, där dålig luftväxling nattetid dessutom inverkar menligt på sömnkvaliteten.

Mobair 2030s friskluftsventil

Ventilation utan drag-känsla med minimal energikonsumtion. Mobair 2030s är innovativ och patenterat friskluftsventil, som kan värma upp den behövliga mängden av inkommande luft med enbart 1.0 W effekt, även i -30°C kölden.

Mobair 2010 friskluftsventil

Lämpar sig som friskluftsventil i byggnader med maskinell frånluftsventilation (t.ex. bostäder, övernattningsutrymmen och kontor) Aggregatet filtrerar och värmer upp ersättningsluften som strömmar in i rummet.


För kontor och mindre affärslokaler

Byråer och affärsutrymmen kräver vanligtvis en större luftventilationssystem än hem. Då vistas det flera människor i ett utrymme och behovet av färsk ersättnigsluft och syret är större än hemma. Dessutom man måste ta aktandet det att för låg eller hög temperatur påverkar på effekten att arbeta. Man måste iaktta att för låg eller för hög temperatur har nedsänkande påverka arbetseffekten. Också maskiner så som datorer och kopieringsmaskiner sätter krav för mera effektiv luftkonditionering.

Mobair 2080 tilluftsventil

Den till effekt och fysiska mått största tilluftsventilen för större utrymmen. Utmärkt för t.ex. kontor, mindre affärslokaler, daghem och skolor med självdrags- eller maskinell ventilation. Fungerar även som luftrengörare för inneluft!


Varm transportering

I Mobair-familjen finns de en värmeförflyttare, med vilket man kan överföra det värme som spisen eller värmepumpen tillverkar, till alla rummen i huset. Värmeförflyttare kan överföra till andra rummen också den kalla luften som värmepumpen producerar.

Mobair 4100 värmeförflyttare

Mobair 4100 värmeförflyttare – förflyttar varm eller sval luft, förbättrar luftkvaliteten och sparar energi.


Tilluftsventiler för yrkesbruk

Mobair samarbetar med yrkeskunniga inom ventilations-branschen: arkitekterna, byggnadsfirmorna, planerare. Mobair bjuder lösningar till yrkesmässigt planerade kanal-installeringar. EFU-200-tilluftsfläktarna förbättrar ventilationen tex på GSM basstationerna.

LÄS MER

Mobair EFU-200 tilluftsfläkt

Mobair EFU-200 intagsluftfläkt filtrerar och värmer upp intagningsluften. Mobair EFU-200 passar speciellt till tekniska utrymmen. Effektbehovet endast 0,16 kW.

Mobair 48 V DC nedkylningsfläkt

Nedkylningsfläkt till basstationer.


Filter och tillbehör

När det gäller Mobair luftförsörjningsanordningar, rekommenderas att använda originalfilter för att säkerställa den avsedda driften av enheten och luftvolymen.

Produktkatalog