Mobair-tilluftsventilen löser rumsspecifika luftväxlingsproblem snabbt, enkelt och förmånligt

Mobair-tilluftsventilerna för rumsvis installation hämtar frisk uteluft filtrerad och vid behov uppvärmd till hemmets och övriga byggnaders inneutrymmen. Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

Mobair-tilluftsventilen kan man installera själv direkt på väggen t.ex. över luftintaget, eller så görs en luftintagsöppning i väggen vid behov. Mobair-tilluftsventilerna är små, tysta och stiliga. Det vita trähöljet kan efter önskemål t.ex. målas eller tapetseras för att passa inredningen.

Kunderna har varit mycket nöjda med Mobair-tilluftsventilerna, som fungerar väl, är lätt att installera och har låg energikonsumtion.

Var behövs friskluftsventilen?

Friskluftsventilerna behövs för att kunna leda in lika mycket ersättande färsk luft utifrån som ventilationssystemet för ut. Den normala mängden av färska ersättningsluft för två personer i sovrummet är 20×20 m³/h eller 40 m³/h. Under de kalla dagarna kan man förminska mängden med 40%. Med Mobair-friskluftsventilerna uteluften flödar in dragfritt även under vintertiden. Luften är väl filtrerat och energikonsumtionen är liten.

Aihekuva liittyen Mobair-korvausilmaventtiilin toimintaperiaatteeseen

Situationen normalt utan Mobair-friskluftsventil

Aihekuva liittyen Mobair-korvausilmaventtiilin toimintaperiaatteeseen

Situtationen efter Mobair-friskluftsventilens installation

Friskluftsventilerna placeras till sovrummen. Det lönar sig att installera friskluftsventilerna också till vardagsrummen, speciellt om man har en spis. Energikonsumtionen kan minimeras om friskluftsventilerna hålls på enbart då man vistas i rummet.

LÄS MER

Hur väljer man rätt anläggning?

Rätt anläggning väljs enligt bostadstyp och luftväxlingssystem. I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, inkvarteringar, kontor och mindre affärslokaler.

PRODUKTER

Köp Mobair-produkter

I Finland säljs och marknadsförs Mobair utrustning av Scanoffice Oy.

Sök återförsäljare


Frisk luft för alla utrymmen

Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

Förbättring av ventilationen

Förbättring av ventilationen kan nås förmånligt även i de gamla byggnaderna. De viktigaste rummen i bostaden, med tanke på förbättring av luftkvaliteten är sovrummen.

Nedkylning till basstationer

Mobair bjuder lösningar till yrkesmässigt planerade kanal-inställningar. EFU-200 tilluftsfläktarna förbättrar ventilationen tex på GSM basstationerna.