Förbättring av ventilationen

Det finns olika alternativ på marknader för att förbättra ventilation. En del maskinerna kräver en ventilationskanaler inbyggda i alla rummen. Mobair är specialiserat för ventilationssystem som installeras enbart till de rummen vart man behöver bättre luftkvalitet; därför separata kanaler behövs inte byggas. Det lönar sig att sätta ventilation i kondition. Med Mobair-anläggningarna investeringen är mycket liten.

Förbättring av ventilationen kan nås förmånligt även i de gamla byggnaderna. De viktigaste rummen i bostaden, med tanke på förbättring av luftkvaliteten är, sovrummen. Vanligtvis till dem leds inte den friska luften utifrån in till rummet. Man kan fixa problemet lätt med en förvärmande Mobair-friskluftventil.

Med Mobair friskluftventiler kan man förbättra luftkvaliteten i alla typer av hus: egnahems-, rad- och flervåningshuslägenheterna. Kolla olika anläggningar och deras installeringsråd!


Frisk luft för alla utrymmen

Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

Nedkylning till anläggningsskåper och GSM basstationer

Mobair bjuder lösningar till yrkesmässigt planerade kanal-inställningar. EFU-200 tilluftsfläktarna förbättrar ventilationen tex på GSM basstationerna.