Mobair EFU-200 tilluftsfläkt

Kuva Mobair EFU-200 tuloilmakojeesta

Mobair EFU-200 tilluftsfläkt

Intagsluftfläkt till arbetsutrymmen och hallar.

Tekniska data:
  • Luftflöde totalt: 250 dm³/s, 160 Pa
  • Effektförbrukning: 0.16 kW
  • Finfilter F7
  • Elanslutning: 230 V, hastigheten regleras tex med en strömväxlare
  • Mått: 410 x 410 x 260 mm
  • Väggmodel

Produktbeskrivning

Mobair EFU 200 är en hel ny typ av tilluftsfläkter. Innovativt i apparatens funktion är att den kalla intagninsluften värms upp med hjälp av den varma luften i rummets övre del nära taket. En 160 W fläkt blandar den kalla inflödande luften med den varma inomhusluften nära taket. Energikonsumtionen är mycket låg.

Vanligtvis luften förs ut från arbetsutrymmen och ersättningsluften strömmar in via hål i fönster och dörrar och förorsakar drag nära golvet. Med hjälp av Mobair-apparaterna kan känslan av drag elimineras. Samtidigt den inkommande luften filtreras effektivt.

Lätt att installera och underhålla

Mobair EFU-200 är mycket förmånlig och lätt att installera. Inga uppvärmande batterier eller automatik behövs.


Mobair EFU-200 mittakuva

Tilluftsfläkt EFU-200

Mobair EEU-200 mittakuva

Frånluftsfläkt EEU-200


Mobair EFU-200 painekäyrä

EFU-200

Mobair EEU-200 painekäyrä

EEU-200


Tillbehör:
  • Strömväxlare för effektreglering
  • Genomföringskanal med ett skjutspjäll
  • Yttergaller 300 x 300