Mobair 2080 tilluftsventil

Mobair 2080 tilluftsventil -bild

Mobair 2080 tilluftsventil

Mobair 2080 är en effektiv tilluftsventil för utrymmen där även ett större antal personer kan vistas samtidigt.

Tekniska data:
 • Luftström: 25–50 dm³/s
 • Ljudnivå: 33-50 dB(A)
 • Uppvärmningseffekt: 20–950 W
 • Finfilter F7
 • Elanslutning: 10 A / 230 V
 • Mått: 644 x 304 x 195 mm

Produktbeskrivning

Passar särskilt väl kontor, affärslokaler, daghem och skolor där behovet av syre och frisk luft är större p.g.a. större antal människor än hemma. Det är lätt att andas för alla då anläggningen filtrerar frisk ersättningsluft för utrymmet. Man bör dessutom observera att för låg eller hög temperatur inverkar menligt på arbetseffektiviteten, samt att kontorsmaskiner som datorer och kopieringsmaskiner ställer krav på effektivare luftväxling.

Det är lätt att använda tilluftsventilen enligt den aktuella inneluftsituationen i rummet. Man behöver endast välja temperatur och fläkthastigheter (1–5) efter önskemål på anläggningens inställningar, och den knäpps på och av med snörströmbrytaren. Ersättningsluften har alltid önskad temperatur eftersom anläggningen värmer den utifrån kommande friska luften antingen med rummets cirkulationsluft eller vid behov med ett självreglerande värmeelement.

I normalläge strömmar uteluft och rumsluft in i anläggningen i lika proportioner, men om man vill ändra på förhållandet kan man dra åt antingen uteluftventilen eller öppningen för rumsluft innanför dörren.

Lätt att installera och underhålla

Mobair 2080 är dessutom lätt att installera och underhålla. Installeringsram och fästskruvar medföljer anläggningen. Hörnstenen för bekymmersfritt underhåll är finfiltret som byts ut varje år. Yttergaller och luftintagsrör ingår i leveransen.

Mobair 2080 tuloilmalaitteen mittakuva

Detta medföljer:
 • Luftintagsröret, Ø130 x 370 mm
 • Yttergaller
 • Fästjärn
 • Monteringstillbehör
 • Patronfilter, kvalitet F7
 • Justeringsplugg
 • 5 m nätkabel, jordad stickpropp
Tillbehör:
 • AV2000 Ljuddampare
Information & nerladdningar: