Mobair 2030s friskluftsventil

Mobair 2030s friskluftsventil

Innovativ och patenterat friskluftsventil, som kan värma upp den behövliga mängden av inkommande luft med enbart 1.0 W effekt, även i -30 °C kölden.

Tekniska data:
 • Luftflöde totalt: 20 dm³/s, varav uteluft: 6–12 dm³/s
 • Effektförbrukning: 1.0 W
 • Ljudnivå: 27 dB(A)
 • M5 påsfilter i friskluftventil (fins även tvättbara filter)
 • Elanslutning: 8.5 V DC, i leveransen ingår stickproppadapter och 8 m nätkabel

Produktbeskrivning

Mobair 2030s är helt enastående friskluftsventil. En fläkt med en effekt av 1.0 W blandar luften i rummet med den kalla luften utifrån. Den kalla intagningsluften värms upp med hjälp av den varma luften i rummets övre del nära taket. Energiförbrukningen är således på mycket låg nivå.

I alla byggnader finns ventilation för att hålla inomhusluften fräsch och hälsosam. Ofta den friska luften leds via fönsterhål eller från friskluftsventilet, utan ordentlig filtrering eller uppvärmning. Med hjälp av Mobair kan du lätt och kostnadseffektivt lösa problemet av drag och damm.

Aihekuva liittyen Mobair-korvausilmaventtiilin toimintaperiaatteeseen

Situationen normalt utan Mobair-friskluftsventil

Aihekuva liittyen Mobair-korvausilmaventtiilin toimintaperiaatteeseen

Situtationen efter Mobair-friskluftsventilens installation

Med hjälp av Mobair 2030s den kalla luften kan inte landa i rummets nedre delar och förorsaka drag. Testerna har visat att Mobair 2030s fungerar dragfritt tom i -28°C utetemperaturer. Då jämnade värmeskillanden mellan taket och golvet betydligt (från 4°C till 0.5°C).

Intagningsluftmängden och varvtalet är reglerbara. Intagningsluften filtreras innan den strömmar in. Filtret är en påsfilter och har stor filtreringyta. Den stora filtreringsytan garanterar högre användningstid. Filterbyte 1–2 ggr per år. I friskluftsventilet finns det ett patenterat galler. Den patenterade konstruktionen ger dragfritt resultat. Slutsatsen är fräsch och lämplig inneluft.

Lätt att installera och underhålla

Mobair 2030s friskluftsventil är också lätt att installera och underhålla. I leveransen ingår installeringspaket: skruvar, utbytbart finfilter, yttergallret och röret för uteluftsintaget. Man kan installera Mobair 2030s till ett nuvarande ventilationshål.

Mobair 2030s fungerar med 8.5 V, så att elinstallationen alltid är säker. Apparaten installeras fristående till luftkanalen som gör installeringen lättare. Elkabel kan installeras in i apparatens konstruktion. Då syns inte ledningskabel utåt.

Apparaten installeras alltid till övre delen av rummet, då luftflöden träffar taket. Apparaten har mycket låg bullernivå, under 27 dB(A) och passar därför fint till sovrummet.

Mobair 2030s friskluftsventil mått -bild

Detta medföljer:
 • Luftintagsröret, Ø104 x 370 mm
 • Yttergaller
 • Monteringstillbehör
 • Påsfilter, kvalitet M5
 • Justeringsplugg
 • Stickproppadapter, 8.5 V DC
 • Nätkabel, 8 m
Tillbehör:
 • SP1030 Tvättbart filter
 • AV2000 Ljuddampare
Information & nerladdningar: