Mobair 2010 friskluftsventil

Mobair 2010 friskluftsventil -bild

Mobair 2010 friskluftsventil

Lämpar sig som friskluftsventil i byggnader med maskinell frånluftsventilation (t.ex. bostäder, övernattningsutrymmen och kontor) Aggregatet filtrerar och värmer upp ersättningsluften som strömmar in i rummet.

Tekniska data:
 • Luftström: 6-12 dm³/s
 • Uppvärmningseffekt: 20–600 W
 • Finfilter M5
 • Stomme av vitmålad MDF-skiva
 • Elanslutning: 4,0 A / 230 V AC

Produktbeskrivning

Liten och effektiv intagsluftanläggning för gamla byggnader med maskinell ventilation. Anläggningen filtrerar och värmer upp ersättningsluften som kommer in i rummet utifrån genom anläggningen. Passar speciellt boendeutrymmen i villor samt rad- och höghus.

Intagsluftanläggningens funktion bygger på undertrycket i rummet i och med att filtrerad och frisk luft strömmar in i önskat utrymme för att fylla ut undertrycket. Om så önskas kan luften värmas upp genom att koppla på värmeaggregatet. Anläggningen är dessutom energieffektiv då värmeaggregatet kan kopplas på endast vid behov. Då belastas rummets egentliga värmeaggregat inte lika mycket.

Lätt att installera och underhålla

Mobair 2010 är dessutom lätt att installera och underhålla. Installeringsram och fästskruvar medföljer anläggningen. Hörnstenen för bekymmersfritt underhåll är finfiltret som byts ut varje år. Yttergaller och luftintagsrör ingår i leveransen.

Mobair 2010 korvausilmaventtiilin mittakuva

Detta medföljer:
 • Luftintagsröret, Ø104 x 370 mm
 • Yttergaller
 • Installeringsramen
 • Monteringstillbehör
 • Patronfilter, kvalitet M5
 • Justeringsplugg
 • 5 m nätkabel, ojordad stickpropp
Tillbehör:
 • SP1030 Tvättbart filter
 • AV2000 Ljuddampare
 • A2010 Underlagsskiva
Information & nerladdningar: